Твоя польская транспортная фирма — что нужно для старта и ведения бизнеса 2016?

Цикл советов от компании TAX Care

Предпринимателю , который решил заняться транспортными услугами от имени своей фирмы в Польше.

Итак, что нужно на старте:

1.LICENCJA Лицензия.

Кто выдает – староста по месту регистрации фирмы на перевозки внутри страны ( на международные- в отдельной статье опишем).

Как подать заявление лично или — через онлайн систему?

Что потребуется – документ о гос.регистрации, заявление, сертификат проф. компетенции ( выдает мин.транс),справка о несудимости, подтверждение финансовой стабильности, документ на автомашину(ы), которой( -ыми) будут оказываться транспортные услуги.

На какой срок? От 2-50 лет.

По чем – по Польше от 700 zł (2 года), по Польше на перевозки товаров – от 800 zł (2 года); международная легковым автомобилем – от 1000 zł (2 года), международная грузовиком – от 4000злотых  (5 лет).

2. Кассовый аппарат — обязанность.

•TAXI – сразу от первой операции ( нет исключений)

• Услуги почтовые и курьерские – освобождены, за исключением услуг подготовки к высылке и оставки на заказ

• Транспорт сухопутный пассажирский по расписанию: междугородний и специализированный – касается исключительно  перевозок городских по расписанию пассажирских, иных чем ЖД, за которые платится цена, определенная  органами самоуправления территориальными (gminę ,Radę m.st. Warszawy) или сообщество комунальное.

• Остальной транспорт сухопутный пасажирский, городской и пригородный – касается только перевозок городских пасажирских, иных чем ЖД, за которые платится цена определенная  органами самоуправления территориальными (gminę ,Radę m.st. Warszawy) или сообщество комунальное

STAWKI VAT

23% – основная ( для перевозок внутри Польши);

8% – танспорт пассажирский — городской и пригородный (kod PKWiU 2008: 49.31) жд транспорт пассажирский, междугородний (wg PKWiU 2008 — 49.10), такси пассажирских (PKWiU 2008 — 49.32), остальной транспорт- сухопутный пассажирский, нигде раннее не классифицированный (PKWiU 2008 — 49.39),авиа транспорт пассажирский — только перевозки пассажиров (PKWiU 2008 — ex 51.10.1);

4% – zryczałtowany vat, skorzystanie z obniżonej stawki VAT ma swoje konsekwencje w braku możliwości obniżania podatku należnego o podatek VAT naliczony wynikający z faktur zakupu; po wybraniu tej formy, stawka ta będzie obowiązywać przez rok bez możliwości wcześniejszej zmiany

0% – transport towarów w obrębie kraju, jeżeli ta usługa stanowi cześć transportu międzynarodowego (tzn. wykraczającego poza granicę Unii Europejskiej); wewnątrzwspólnotowy transport towarów (tzn. ich przemieszczeniem na terenie Unii Europejskiej), jeżeli stanowi on cześć transportu międzynarodowego; transport międzynarodowy towarów jeżeli początkowy lub końcowy punkt trasy znajduje się na terytorium kraju albo ma miejsce tranzyt; przewóz międzynarodowy osób (początkowy lub końcowy punkt trasy znajduje się na terytorium kraju albo ma miejsce tranzyt) NIP – transport towarów – wówczas, gdy nabywca usługi jest przedsiębiorcą, a miejscem opodatkowania jest siedziba firmy usługobiorcy (art. 28 b ustawy o podatku od towarów i usług) ZW – transport sanitarny

PODATEK DOCHODOWY 18% – do dochodu w kwocie 85 528 zł; od nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł stawka podatku ulega zwiększeniu z 18% do 32% 19% – stawka podatku niezależna od wysokości osiągniętego dochodu

RYCZAŁT 5,5% – przewóz ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton

FORMY FINANSOWANIA SAMOCHODU W DG

LEASING FINANSOWY – właścicielem samochodu jest klient. Po podpisaniu umowy leasingobiorca otrzymuje fakturę na całą wartość leasingowanego składnika. To on dokonuje amortyzacji tego składnika. W całym okresie trwania umowy leasingu finansowego leasingobiorca dokonuje płatności obejmujące kapitał oraz odsetki. W przypadku leasingu finansowego podatek VAT od rat leasingowych płatny jest z góry, w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, gdzie podatek VAT płacony jest przy każdym czynszu leasingowym.

LEASING OPERACYJNY – czasowe udostępnienie środka trwałego bez przeniesienia praw własności. Przedmiotem leasingu może być zarówno samochód nowy, jak i używany. Leasingodawca (firma leasingowa) dokonuje odpisów amortyzacyjnych, ponieważ przedmiot umowy jest składnikiem jego majątku, natomiast za używanie tego składnika leasingobiorca otrzymuje faktury za tzw. czynsz leasingowy. Comiesięczne raty stanowią koszt uzyskania przychodu